प्रकाशित पुस्तकांची कव्हर्स

 1. आर्ट वर्क व बुक जॅकेटस् व तत्सम
 2. कव्हर्स – कादंबऱ्या
 3. कव्हर्स – काव्य
 4. कव्हर्स – चरित्र
 5. कव्हर्स – नाट्य
 6. कव्हर्स – बालवाङ्मय
 7. कव्हर्स – भाषांत-रूपांतर
 8. कव्हर्स – रसग्रहण
 9. कव्हर्स – लघुकथा
 10. कव्हर्स – लघुनिबंध
 11. कव्हर्स – व्यक्तित्त्व विकास
 12. कव्हर्स – शब्दचित्रे
 13. कव्हर्स – शास्त्रीय
 14. घरोघरच्या देवी मधील काल्पनिक खोलीचा नकाशा
 15. मासिकांची कव्हर्स
 16. रघुवीर सामंतांच्या सय्हा व पोर्ट्रेट
 17. सर्व पुस्तकांचे तपशील