बालवाङ्मय

1) मडक्यातला न्याय – उपलब्ध नाही

2) जलदेवतेचा न्याय – दीपावली १९४४ व दीपावली १९५५ 

3) नशिबाची परीक्षा व ईतर कथा – दीपावली १९४४

4) प्रफुल्लचंद्र रे – दीपावली १९४४  

5) गीत ज्योती – दीपावली १९४४

6) शूरांचा गाव – दीपावली १९४४ 

7) अजिंक्य पंडित -दीपावली १९४४ 

8) कड्यावरील गाडी – ०५-१२-१९४४  

9) माणसाचे शेपूट – दीपावली १९५१