रघुवीर सामंतांचे वडील – जगन्नाथ आत्माराम सामंत, सब जज्ज (निवृत्त)