काका महाराज पुराणिक, धोपेश्वर, राजापूर व कोंडिबा महाराज, पीरवाडी, सातारा