अप्रकाशित वाङ्मय हस्तलिखितांवरून

  1. प्रतिभा – कुमार रघुवीर (१९२६ ते २७ दरम्यानचे असावे )
  2. गीत ज्योती मूळ हस्त लिखित प्रसिद्धीपूर्व १९४४
  3. मुंग्यांच्या जगात १९५० पूर्वीचे
  4. मधुराणी काव्य संग्रह – १९५० पूर्वी संग्रहित
  5. अनैतिक – रघुवीर सामंत – (१९५७-५८कडचे)
  6. अफलातून – एक न्यारा दिवस (१९६३-६४)
  7. अप्रकाशित काव्य – रघुवीर सामंत
  8. पंचतंत्र – वही – १
  9. पंचतंत्र – वही – २