लघुकथा

१) वाळूतील पाऊले २४-१२-१९३४ व २४-०८-१९४५                                                                  
२) तांडा – दीपावली १९४६                                                                           
३) मृगजळातील वादळे – २६-०१-१९५७                                                           
४) जिवंत झरे – सप्टेंबर १९५९