संबंधित छायाचित्रे

  1. ७५वा वाढदिवस २४-१२-१९८४ दादर येथे
  2. भेटेन पुन्हा प्रकाशन २४-१२-१९८७ वाशी येथे
  3. गंगा घाट, नाशिक येथील फोटोग्राफी १९२४-२६
  4. तरूण लेखक – कुमार रघुवीर – १९३२ व १९३४ पंचविशी आधी
  5. बदलत्या काळातले फोटो (वय २३ ते ७२)
  6. जन्मस्थान – कृष्णाकाठी भद्रेश्वराचा मंदिर परिसर, वाई, सातारा
  7. कौटुंबिक छायाचित्रे
  8. रघुवीर सामंतांचे वडील – जगन्नाथ आत्माराम सामंत, सब जज्ज (निवृत्त)
  9. पालघरचे ताई आत्याचे घर व तेथील वातावरण
  10. काका महाराज पुराणिक, धोपेश्वर, राजापूर व कोंडिबा महाराज, पीरवाडी, सातारा