रघुवीर सामंतांच्या आवाजातील कथन

1. F20- आम्ही सामंत -फोंडा घाट कोकण ते वसई (१९८५ – २९मि ४९से)


2. F18- जन्म वाई – जन्मकथा, बहिणी व भाउ (१४-१-१९८५ – १४मि २९से)


3. F11- बीजे हायस्कूल, सूत कताई, बाबू शिळकर चोरी (१९८५ -४६मि३५से)


4.F10- एकत्र कुटुंब, घरात मृत्यू, वाईट काळ, कुटुंबात कज्जा -(१ता३६मि२२से)


5. F12- डहाणू (२१-२२ते२३-२४), कोर्ट कमिशन, नाशिक प्रस्थान (२४-२५ते२५-२६)-(४२मि५२से)


6. F14- डहाणूत आजीची साक्ष (१९२३), नाशिकला शाळा (१९२४-२६) – ४७मि३५से


7. F13- नाशिकच्या शाळेतील शिक्षकवर्ग व सहाध्यायी – (२६मि३६से)


8. F15- पुण्यात आजीचा मृत्यू १९२६, सांगलीतील मॅट्रिकचे वर्ष (२६-२७) -(१ता३८मि-५०से)


9. F16- कोंडिबा महाराज, सावकारांबरोबर पीरवाडी, सांगली-कोल्हापूरची सुटी, धुळे, एल्फिन्स्टन, सायमन कमिशन इ -(१ता९मि३९से)


10. F6- नाशिक हायस्कूल, हस्तलिखित व बाबू पोतदार, मुंबईत वसतिगृह – (४४मि५४से)


11. F6A- पुण्यात फर्ग्युसन (३०-३१व३१-३२), विल्सन व झेविअर्स (३२-३३व३३-३४), हृदय २४-१२-१९३२ -(१३मि२४से)


12. F22- मौनव्रतानंतर राममनवमीचे अभंग गायन २१-४१९८३ -(१५मि५१से)


13. F8- मौनव्रतानंतर रामनवमीला रामरक्षा १९८५ -(७मि३०से)


14. F23- माझ्या जीवनाचे वळण २४-१२-१९७५ -(१०मि३३से)


15. F21- शंकरराव कुलकर्णी, बापट, तु पु शेट्ये, ग पं परचुरे, हिरजी मोहनजी इ


16. F19- माझ्या जीवनाचे सिंहावलोन -(३६मि५४से)