उत्तर हिंदुस्थानातील प्रेक्षणीय स्थळे-९ – वर्ष३ – अंक१८ – पान१३ते१५ – पीडीएफ