उत्तर हिंदुस्थानातील प्रेक्षणीय स्थळे-८ – वर्ष३ – अंक१७ – पान१२ते१४ – पीडीएफ