उत्तर हिंदुस्थानातील प्रेक्षणीय स्थळे-२ – वर्ष३ – अंक१० – पान१३ते१५ – पीडीएफ