चल घरट्यासी व घे हा मुजरा – बी एस एन कं गीते

(१) -चल घरट्यासी – हिराबाई जव्हेरी – गीत व संगीत रघुवीर सामंत


(२) -घे हा मुजरा मुशाफिरा – चाल हिराबाई जव्हेरी – गीत प्रभाकर गुप्ते