चिरंजीव सिनेमाच्या ध्वनिमुद्रिका गीते रघुवीर सामंत -१९४१-४२

१). ही सोन्याच तव काया – कोरस


२) आदि नारायण नारायण अंत – वसंत लाटकर


३). या इकडे या सारे – इंदू कुलकर्णी


४). का रे देवा असा छळिसी -शा. द ना गव्हाणकर


५). जो जो रे बाळा झोप शांत – कोरस


६). उंच उंच डोंगरात – अनंत दामले


७). जगाचे भासते माते – अनंत दामले


८) शंकर शंकर गरजले हे नाम – वसंत लाटकर


९). चिरंजीव बोलपटातील गाणी (पटकथेवरून)

१०). चिरंजीव सिनेमातील गाणी क्रमाने

११) चिरंजीवच्या गाण्यांची यादी व तपशील

चिरंजीव सिनेमा विषयी – १

चिरंजीव सिनेमा विषयी – २