चिरंजीव बोलपटातील गाणी  

                       

सामंतांची स्वतःची गाणी (एचएमव्ही ध्वनिमुद्रिका) (संगीत व गायन दोनही सामंतांचे होते)         

 • १) हुश्शार  (उपलब्ध आहे)                                           
 • २) दर्याचे गाणे (उपलब्ध नाही)                                                              
 • ३) लाटामदी डोले डोलकाठी (उपलब्ध नाही)                                                         
 • ४) चल चल घरट्याशी (उपलब्ध नाही)

 सामंतांच्या स्वतःच्या आवाजातील ध्वनिमुद्रित आठवणी 

 •  १) जन्मकथा (ट्रॅक-१)                                                                                                                  
 • २) जन्मकथा (ट्रॅक-२)   
 • ३) ट्रॅक-३
 • ४) ट्रॅक-४
 • ५) ट्रॅक-५
 • ६) ट्रॅक-६
 • ७) ट्रॅक-७
 • ८) ट्रॅक-८
 • ९) ट्रॅक-९
 • १०) ट्रॅक-१०                                                                                                                                 

इतर पूरक आठवणी (इतरांच्या आवाजात)  

 • १) ट्रॅक-१                                                                                                                  
 • २) ट्रॅक-२   
 • ३) ट्रॅक-३
 • ४) ट्रॅक-४
 • ५) ट्रॅक-५
 • ६) ट्रॅक-६
 • ७) ट्रॅक-७
 • ८) ट्रॅक-८
 • ९) ट्रॅक-९
 • १०) ट्रॅक-१०